Machtige strijder


Jeremia 20: 10 en 11a: “Ik hoor velen fluisteren: `Daar heb je `Ontzetting-overal’. Breng hem aan.’ Ja, we brengen hem aan. Al mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen: `Misschien laat hij zich misleiden, dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken.’  De Heer is bij mij als een machtig strijder.”

Soms kan het lijken of iedereen tegen je is. Of je niet gezien wordt , er kwaad over je wordt gesproken, zeg maar geroddeld. Soms lijk je helemaal alleen te zijn en is er niemand die je nabij is of je steunt. In de Bijbel noemen we dat er vijanden zijn die je willen verslaan. Dat kunnen mensen zijn, maar ook omstandigheden als ziekte, verdriet, het verlies van een dierbare. Net zoals in veel psalmen, spreekt Jeremia uit dat God ons nabij is en een machtige helper. Niet dat de omstandigheden opeens veranderen of problemen als sneeuw aan de horizon verdwijnen. Neen, maar wel dat je steun ervaart, dat je door gebed je getroost voelt. Dat er iemand op je pad komt die een arm om je heen slaat, dat je een kaartje krijgt of een telefoontje. Dat je opeens ervaart dat je er niet alleen voor staat. Dan ervaar je dat de Heer een machtig strijder is. Dat God je door de moeilijkheden heen helpt.