M25 – mei 2019


Jongeren M25 naar Saint Egidio

Op 24 mei zijn we naar Amsterdam gegaan om Saint Egidio te bezoeken. Dat is een katholieke leefgemeenschap die zich richt op gebed en armenzorg. In veel landen hebben zij steunpunten. In Amsterdam hebben zij een project voor daklozen waar ze maaltijden organiseren en wekelijks broodpakketjes verzorgen.

Op deze avond hebben wij met hen het avondgebed bijgewoond in de Mozes en Aaronkerk en zijn daarna broodpakketjes gaan maken. Met leden van Saint Egidio zijn we daarna de stad ingegaan. Op een plein waar het Leger des Heils soep uitdeelde, hebben wij onze broodpakketjes uitgedeeld aan de aanwezige daklozen. Met een enkele kwamen we in gesprek over de achtergrond van hun leven op straat. Het maakte veel indruk op ons hoe deze mensen leven en hoe ze tot dit leven zijn gekomen.