M25 – 16nov18


16 november Parochiehuis de Eenhoorn

Op vrijdagavond 16 november stond er een verdiepingsavond op het programma. Het thema was #MeToo, een zeer actueel thema, zowel in de samenleving als in de kerk.

Na een korte inleiding door Paulus, moesten we aan de hand van stellingen een plek innemen tussen helemaal eens en helemaal niet eens of ergens halverwege. Er werd heel openhartig gesproken wat men beleefde bij woorden als seksualiteit, gevoelens bij aanrakingen, grensoverschrijdende benaderingen en wat je onder (seksuele) liefde verstond. Door de oprechtheid van iedereen, hebben we veel van elkaar geleerd en hoe je verschillend naar situaties kijkt door je eigen ervaringen en hoe je een bepaald begrip interpreteert.

Een zeer geslaagde avond die bijgedragen heeft aan het bewustzijn wie je bent.