Liefde


1 Korintiërs 13: 13: “Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste.”

Dit is de slotzin van misschien wel het bekendste gedeelte uit de brieven van Paulus. Het gaat over het hoofdstuk van de liefde, dat bij veel bruiloften wordt voorgelezen. Alles wat wij doen, of wij belangrijk zijn of belangrijke dingen doen. Of wij veel voor anderen doen of bijzondere talenten hebben, wanneer we iets doen en het is niet gebaseerd op de liefde, dan heeft het eigenlijk geen zin. Waarom wordt het zo sterk gezegd? Omdat God zelf liefde is en Hij kan niets doen of het is vanuit deze grondhouding. Het komen van Jezus naar deze aarde, dat God mens werd in Hem, is helemaal gebaseerd op de liefde voor ons mensen. Het offer van Jezus was vanuit deze liefde voor ons. Indien Hij zijn leven had geofferd voor de goede zaak, maar zonder liefde, dan was het zinloos geweest. God de Vader had het dan niet herkend, het was als het ware langs Hem heengegaan.

Wij kunnen goede dingen doen uit plicht, omdat het zo hoort, maar zonder liefde kunnen we net zo goed ophouden. Het heeft dan geen blijvende waarde. Wat echter uit liefde gedaan wordt, hoe klein ook, wint een wereld die zoveel groter is dan de daad. Wij zijn geroepen om die liefdesboodschap uit te dragen en te leven.