Lichaam de kerk


1 Korintiërs 12: 12: “Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen een geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen een lichaam uit. Zo is het ook met de Christus.”

Paulus vergelijkt de kerk, alle gelovigen, met een lichaam. In een lichaam functioneert alles omdat elke cel , elk onderdeel weet waartoe het nodig is en hoe het moet functioneren. Dat houdt een lichaam in stand en kunnen we lopen, zien, eten en wordt alles verteerd.

In de kerk is dat niet anders. De gelovigen vormen de kerk en wanneer iedereen daarin zijn/haar talenten en gaven inzet, dan gaat de kerk als een lichaam functioneren. Dan is het niet langer een instituut, een gebouw, maar een groep gelovigen die zorg heeft voor elkaar en de mensen om hen heen. Daarvan zeiden ze in het begin van de kerk: “Zie hoe lief ze elkaar hebben.” Dat de mensen zien hoe fijn het is om in een geloofsgemeenschap te functioneren, om samen op weg te zijn, om samen te zoeken naar God en wat geloven voor jou betekent. Om samen te vieren en plezier te hebben, om onderdeel te zijn van een groter geheel.  Net zoals een oor het lichaam dient omdat het kan horen en een oog om te zien, zo heeft de ene de gave om te luisteren en de ander de gave om te spreken. Weet je welkom om je gave in de geloofsgemeenschap tot bloei te laten komen.