Levenslessen


1 Korintiërs 10: 6 en 12: “Deze gebeurtenissen zijn een les voor ons, opdat wij niet, zoals zij, slechte dingen zouden begeren. Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt.”

De Bijbel staat vol met verhalen die een levensles inhouden. Het gaat over mensen, over hun goede kanten en hun slechte kanten. In de Bijbel wordt niets verbloemd of weggepoetst. Al het menselijk kunnen en falen komt aan bod en hierin zijn veel levenslessen te vinden. Zo haalt Jezus soms een geschiedenis aan en meestal vertelt hij een verhaal/parabel om duidelijk te maken wat wij ervan kunnen leren. Eén van de belangrijkste levenslessen is dat we nederig mogen zijn, omdat iedereen vroeg of laat op zijn gezicht gaat. Paulus omschrijft dat met de woorden dat wie staat moet oppassen niet te vallen. Wanneer je denkt dat je het wel voor elkaar hebt en denkt beter te zijn dan een ander, is het gevaar groot dat je een fout maakt en dat blijkt dat jij ook je zwakten hebt. Dat geeft niet, zolang we ons maar niet verheffen boven een ander. Laten we leren van de verhalen uit de Bijbel, de verhalen van Jezus, de verhalen die we zelf meemaken. Elkaar aanzien in alle nederigheid, niet oordelen en beseffen dat we allemaal tekort schieten. Elkaar zo aanvaarden zorgt dat we liefdevol naar elkaar kunnen kijken, in alle zwakheid van ons leven.