Kwetsbaarheid


Jesaja 42: 2 en 3: “Hij roept niet en schreeuwt niet, hij laat zijn stem niet horen op straat. Het gekwetste riet zal hij niet breken en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit. Waarlijk, het recht maakt hij openbaar.”

Jezus zei: “Ik ben niet gekomen voor de mensen die gezond zijn, maar voor de zieken en zwakken.” Voor degene die niet zo goed mee kunnen komen had Jezus oog, de gekwetsten in ons midden. Paus Franciscus vestigt ons oog ook steeds weer op degene aan de rand van de maatschappij. Hoe belangrijk dat is merken we steeds weer wanneer we zelf zwak zijn door ziekte of tegenslag. Hoe geweldig is het dan wanneer je je verhaal kwijt kan, wanneer er aandacht is voor je situatie. We hebben vrijwel allemaal een dak boven ons hoofd en voldoende kleding en eten en drinken. Ligt onze kwetsbaarheid niet in die situaties dat we het niet meer in de hand hebben? Wanneer we eenzaam zijn en het stil om ons heen wordt? Laten we oog hebben voor degene die we zien wegglijden in ziekte en eenzaamheid. Dat we hen op blijven zoeken en de kwijnende vlaspitten weer aanblazen. Daarmee volgen we het voetspoor van onze Heer.