Kerstmis 25 december 2020


Jesaja 52:7: “Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, van de vreugdebode met goed bericht die een boodschap van heil laat horen en tot Sion zegt: `Uw God is als koning gekomen!”

God is deze dag mens geworden! Waarom eigenlijk? Je zou kunnen zeggen: wat bezielt God eigenlijk om in onze wereld te komen? Ook toen was er volop strijd in de wereld, in verhouding nog veel meer dan vandaag de dag. Je was je leven niet zeker, zowel qua oorlog als gezondheid. Waarom verliet Jezus zijn troon in de hemel en werd Hij zo kwetsbaar als een baby? Hij werd mens zoals wij omdat er maar één belang was en dat was de uitkomst van de overweldigende liefde die Hij voor ieder van ons heeft. Slechts de weg gaan van de mens kon de boodschap van liefde en vrede voldoende laten landen in deze wereld. Die boodschap is door de apostelen en volgelingen over de hele wereld uitgedragen en heeft de wereld veranderd. Die boodschap blijven we elk jaar vieren in het kind in de kribbe. Het spreekt nog steeds veel mensen aan, wellicht vooral nostalgisch, maar ook uit verlangen naar vrede en gerechtigheid. Daarom blijven wij ook steeds weer zingen: “Ere zij God”.  Onze opdracht is om deze boodschap te blijven uitdragen en te getuigen hoe God in ons leven werkzaam is.