Jezus volgen


Galaten 6: 14; “Mij moge God ervoor bewaren op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld.”

Deze zin is wellicht moeilijk te begrijpen. Feitelijk zegt Paulus dat alles wat hij doet, hij doet voor Jezus. Dat daarmee de verleidingen van deze wereld zoals roem, eer en rijkdom, voor hem niet belangrijk zijn. Hij richt zich op Jezus en wil daardoor het goede doen voor de mensheid. Voor deze wereld gekruisigd zijn betekent dat je niet gericht bent op jezelf of wat je allemaal wel niet kunt verzamelen, maar dat je Jezus volgt zoals Hij geleefd heeft.

Dat klinkt makkelijker dan het is. Integendeel het is heel moeilijk. Jezus predikte liefde voor alle mensen en delen van wat je bezit. Zover zijn wij helemaal niet, ook niet als christenen. Alleen al om te beginnen met alle mensen lief te hebben, is een hele kluif. Op die weg kunnen we wel gaan staan en dat gaat lukken wanneer we net als Paulus ons ogen gericht houden op Jezus. Dan komen we los van onze ego en groeien we in begrip en acceptatie van de ander. Dan leren we gericht te zijn op het hemelse en niet op het aardse. We volgen dan niet alleen Jezus, maar ook het voorbeeld van Paulus die zijn leven gaf om Jezus te volgen.