Jezus schepping


Kolossenzen 1: 15 en 16: “Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem.”

In deze zin gaat het over Jezus, die door de evangelist Johannes “Het Woord”, genoemd wordt. God is onzichtbaar en heeft geen gestalte of vorm die wij kennen. God heeft zich zichtbaar gemaakt in Jezus en daarmee gestalte voor ons gekregen. Iemand die wij kunnen zien en voorstellen. Wij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en dat is naar de gestalte van Jezus omdat door Hem alles geschapen is. Ingewikkeld, maar je zou kunnen zeggen dat Jezus niet op ons lijkt, maar wij op Jezus. Hij is immers de eerstgeborene van de schepping. Oftewel, Hij was er eerst en daarna wij. Wat heeft dat voor ons te betekenen in ons dagelijks leven kun je je afvragen. Dat deze hele schepping en alle mensen door Jezus gedragen worden. Hij is er onderdeel van en wij zijn er onderdeel van en in die zin zijn wij onderdeel van Jezus. Dat mag je rust en vrede geven. De schepping en ons leven is niet zinloos, neen, het is vol betekenis doordat het in de Schepper geborgen is.