Jeugd Catechese


     

 Aanmelden

 

 

Vanaf 6 jaar beginnen de kinderen met Catechese. Dit is een aantrekkelijk aanbod om met de kinderen stap voor stap de Bijbel en het christelijk geloof te verkennen. En onderweg veel te beleven en te doen!

Eén keer per maand (sommige maanden 2 keer) op de vrijdag avond (om 19.15 uur) komen we een uur bij elkaar. Elk kind krijgt een eigen werkboek, met verhalen, liedjes, gebedjes en werkbladen. De bijeenkomsten zijn in de pastorie van de Heilig Hart Kerk. Het volledige rooster staat hier en is ook te vinden in onze online agenda

Lesmethode

We gebruiken de methode ‘Het Licht Op Ons Pad’.     

Deze complete katholieke methode maakt het eenvoudig om kinderen en jongeren steeds iets nieuws te laten ontdekken uit de geloofsschat, passend bij hun leeftijd. Het is een methode voor doorlopende parochiecatechese voor 4-jarigen tot en met jongvolwassenen. Ze bestaat uit een driejarige cyclus (jaar 1, 2 en 3), verdeeld over vier leeftijdscategorieën (6-9 jarigen, 10-12 jarigen, 13-15 jarigen en 16 jaar –en ouder). Elke leeftijdscategorie heeft 16 bijeenkomsten per jaar met een tijdsduur van ongeveer 60 minuten. Deze methode werkt volgens een cyclische structuur: programmaonderdelen hebben een vaste plaats in het geheel en komen om de 3 jaar verdiept terug. Daarom kunnen de kinderen zonder problemen op elk moment beginnen.

Voordelen:

  • Het is voor de deelnemende kinderen mogelijk om op een willekeurig moment in te stappen.
  • Er wordt geen voorkennis vereist.
  • Na drie jaar heeft men als catecheet alle onderdelen een keer gehad van zijn leeftijdsgroep.

Steeds opnieuw worden onderwerpen vanuit een beginsituatie aangeboden. Indien een deelnemer drie achtereenvolgende jaren uit de gehele cyclus volgt, dan heeft deze deelnemer een zo goed als complete catechese ontvangen (passend bij de leeftijd van dat moment). Indien een deelnemer meerdere jaren zou volgen, dan komen de onderwerpen verdiept weer terug en komt de cyclische structuur het best tot haar recht.

Aanmelding voor:

  • Catechese (6-12 jaar),
  • Vormselvoorbereiding (Groep 8 basisschool) en
  • Tiener catechese (vanaf 13 jaar)

kan via het volgende de knop bovenaan deze pagina of of neem contact met Juan Diego Escartín via email JeugdCatechese@hhart-maarssen.nl