installatieviering pastor den Hartog 5 feb 1700u – online


Het verheugt ons in hoge mate dat onze aartsbisschop van Utrecht, kardinaal dr. Willem J. Eijk,
de zeereerwaarde heer Ronald E. C. den Hartog benoemd heeft tot pastoor van onze parochie St. Jan de Doper – Vecht & Venen.

 

Vanwege de huidige situatie rondom de regels van het RIVM zal deze feestelijke installatieviering
in besloten kring plaatsvinden.
Plaats: parochiekerk H. Hart van Jezus, Kerklaan 2 te Vinkeveen
Datum: vrijdag 5 februari 2021 – Aanvang: 17.00 uur
Wij nodigen u uit deze viering via de livestream met ons mee te vieren.

Inlogcode: www.kijkjekerkdienst.nl/heilig-hart

 

De viering zal worden geleid door mgr. drs. Herman W. Woorts, hulpbisschop en vicaris van het vicariaat Utrecht.
Voor eventuele informatie: centraal.secretariaat@stjandedoper-vechtenvenen.nl of: 0297-265046
Namens het bestuur van de parochie St. Jan de Doper,
Mike N. J. Turenhout, vicevoorzitter
mr. Bernard J.L. Baas, secretaris