Inspiratie 2020: Vertrouwen


Inhoud van deze pagina

    1. Thema 2020
    2. Poëzie
    3. Corona
    4. Hemelvaart

Thema 2020

VERTROUWEN.

Wat betekent vertrouwen voor jou? Hoe vertrouw je anderen en wat is jouw vertrouwen in God? Het logo van dit jaar drukt dat uit. Samen met elkaar optrekken en verbonden zijn. daarin spreekt vertrouwen uit, onder het licht van de zon die Jezus Christus uitbeeld, de zon van gerechtigheid. Zo zijn de 3 benaderingen uitgebeeld. Vertrouwen in jezelf, in de ander en in God.

Op de eerste bijeenkomst van dit Inspiratiejaar op 7 januari hebben we het thema uitgewerkt. Met elkaar hebben we overdacht wat dit woord voor ons betekent in de verschillende levenssituaties. Op basis van deze gesprekken gaan we bijeenkomsten houden om het thema verder uit te diepen. Op 10 maart gaan we het thema “Vertrouwen” uitdiepen aan de hand van poëzie. Iedereen kan een gedicht meenemen en daar gaan we met elkaar over in gesprek.

Poëzie

Op 10 maart was er een inspiratieavond met als thema: Vertrouwen en poëzie. Er waren vooraf gedichten gemaakt door kinderen van 5 tot 10 jaar, door jongvolwassenen en door ouderen. Deze werden voorgedragen en met elkaar besproken. Door Annette Akkerman van Poëzie aan de Vecht, werd een inleiding gehouden over dichtvormen en hoe je tot een gedicht kunt komen. Daarna zijn we aan de slag gegaan om zelf een gedicht te maken. De deelnemers waren enorm enthousiast en ontdekten verborgen talenten bij zichzelf.

 

Vertrouwen is me geven aan mijzelf

Luisteren met mijn oren, mijn ogen en mijn hart.

In leven en dood verbonden met elkander,

vertrouwen is me geven aan de ander.

Tot loslaten  van mijn zekerheid bereid,

niet wetend waar de volgende stap toe leidt.

Vertrouwen is me geven aan de Ander,

geloven met mijn oren, mijn ogen en mijn hart.

 

Frank van der Weegen

Corona

Wat betekent de Corona crises voor ons als Inspiratieteam? Heeft God ons iets te zeggen in het gegeven dat we zijn stilgelegd? Is het een moment om om te zien wat we gedaan hebben, waar we nu staan en vooruit te kijken waar we naar op weg kunnen gaan? Dat waren de vragen die we elkaar gesteld hebben op onze laatste bijeenkomst. Vragen waar we mee aan de gang zijn gegaan en op het moment van dit schrijven nog niet zijn uitgedacht of concreet zijn geworden. We denken over onze eigen geloofsverdieping na, over onze eigen inspiratie. Hoe kunnen we anderen meenemen op de weg die we gaan en hoe kunnen we de jongere generatie daarin betrekken? We houden jullie op de hoogte hoe deze overwegingen een vervolg krijgen.

Hemelvaart

Ondertussen hebben we met Hemelvaartsdag een prachtige pelgrimswandeling gehouden. De deelnemers wandelden in 2-tallen langs oriëntatiepunten, waar ze steeds nieuwe inspiratiemomenten kregen aangereikt om onderweg met elkaar te bespreken. Een Bijbeltekst, een filmfragment uit de Shack, een lied in het kerkje van Oud-Zuilen, een vervolgverhaal en een kaart voor iemand die aan je hart lag, waren de punten waar je langs liep. De deelnemers hebben een prachtige ochtend beleefd.

 

 

Terug naar top