Inspiratie 2019


Inspiratieteam

Het Inspiratieteam bestaat sinds 2010 en is voortgekomen uit het 125 jarig jubileum van de H.Hart geloofsgemeenschap. Elke laatste zaterdag in september organiseert het team een Inspiratiedag waarop we aan de hand van een thema een verdiepingsdag verzorgen. Het thema wordt aan het begin van het jaar vastgesteld en gedurende het jaar zijn er verschillende bijeenkomsten op weg naar de Inspiratiedag. Deze bijeenkomsten zijn gevarieerd zodat verschillende mensen iets van hun gading kunnen vinden. Het gekozen thema wordt uitgewerkt via een filmavond, een muziekavond, een verdiepingsavond, een maatschappelijke onderwerp, een pelgrimage of anderszins.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten? Mail dan uw adres Inspiratiedag2019@hhart-maarssen.nl

 

 

28 september, Inspiratiedag:   Dag-programma

 

 

 

 

 

6 juni Muziekavond 25 juni Geloofsopvoeding
Terugblik inspiratiedag 2018 Thema voor 2019: Duurzaam geloven
Hemelvaart 2019: Pelgrimage Film-middag  17 febr 2019