Hemel


Openbaringen 5: 11 en 12: “En terwijl ik keek, hoorde ik de stem van talloze engelen rondom de troon en de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizenden en duizenden duizendtallen; en zij riepen luid: “Waardig is het Lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de kracht, en eer en heerlijkheid en lof.”

In deze bijzondere woorden uit het boek Openbaringen lezen we over de aanbidding van het Lam. Jezus wordt in de Bijbel vergeleken met een lam. Dat is duidelijk geworden in het ontstaan van het Joodse paasfeest bij de uittocht uit Egypte. Daar werd een lam geslacht en het bloed werd aan de deurposten gesmeerd, zodat de engel die de dood bracht, aan die huizen voorbij zou gaan. Dat verwees al naar Jezus, net zoals bij Abraham die Isaak wilde offeren en door een engel werd tegengehouden en toen een lam offerde. Zo is de Joodse tempelgodsdienst helemaal gebaseerd op het offer dat Jezus heeft gebracht en dat we met Pasen herdenken.

Door het offer van Jezus aanbidden nu alle engelen en machten in de hemel Jezus en prijzen Hem om wat Hij heeft gedaan. Voor ons nauwelijks voor te stellen hoe het in de hemel er aan toe gaat, maar Johannes ziet in een visioen iets van de hemelse werkelijkheid en probeert in aardse woorden er een beeld van te geven. Vertalen we dit naar onze eigen tijd en situatie, dan gaat het om de dank en de blijdschap die we met Pasen ervaren. Jezus is opgestaan en de dood is voor ons verslagen. Hoewel we sterven in dit lichaam, geloven we dat we bij God opstaan en voortleven. Wat een heerlijke vooruitzicht.