H. Drie-eenheid – Hoop


Romeinen 5: 5: “En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.”

We leven in het kerkelijk jaar in de periode na Pinksteren. Het is de periode dat we feitelijk zelf aan de slag moeten. De grote feesten zijn voorbij, de H. Geest is gekomen met Pinksteren en nu vol geestdrift aan de slag om het evangelie te verkondigen en te leven.

Dat kan soms best tegenvallen. Je gaat aan de slag en je komt allerlei weerstand tegen. Dan kan je de moed verliezen en zie je de mooie plannen in rook opgaan. Zo kwamen de apostelen ook allerlei weerstand tegen. Soms werden ze in de gevangenis gegooid en Jakobus werd al snel gedood. Toch verloren zij de moed niet en dat komt omdat de hoop in de liefde in hun hart was uitgestort. De H. Geest verliet hen niet en wanneer er tegenslag was, dan was de hoop op een goed einde groter. Ze wisten dat Gods Geest met hen meetrok.

 

Zo is het tot op de dag van vandaag. Misschien zien we minder mensen in de kerk en lijken we een achterhoede gevecht te leveren met de ontkerkelijking. Toch houden we de hoop vast dat Jezus nooit zijn kerk zal verlaten en nieuwe wegen vindt om zijn evangelie aan de mensen bekend te maken. Hij maakt daarbij gebruik van eenieder van ons. Wanneer wij ons op Jezus richten, zal de Geest ons vervullen en nieuwe hoop en moed geven. Laten we opstaan en op weg gaan.