Groeien in liefde


1 Thess. 3: 12: “En u moge de Heer overvloedig doen toenemen in de liefde voor elkaar en voor allen, zoals ook onze liefde uitgaat naar u. ‘”

Is er voldoende liefde? Hebben we onze naaste voldoende lief? Wanneer we eerlijk zijn, dan kan het niet anders of we moeten deze vraag met een ‘neen’ beantwoorden. Nog te vaak raken we geïrriteerd door de ander of spreken we slechte woorden over onze naaste. Het oordeel ligt ons snel op de lippen. Een oordeel dat anderen vermoedelijk ook over ons hebben. Dan raakt de liefde uitzicht en belanden we in een negatieve spiraal. Paulus bidt dat het bij de lezers van zijn brief het anders gaat. Dat zij groeien in liefde voor andere mensen. Dat begint in het gezin, daarna in de geloofsgemeenschap en dan naar iedereen.

De geloofsgemeenschap is een goede plek om te oefenen. Daar ontmoeten we mensen die we niet hebben uitgekozen en met wie we wel ons leven delen. Soms een slijpsteen, soms een grote versterking, maar altijd medemensen die samen op weg zijn om de liefde van God te openbaren. Hoe krakkemikkig ook, we zijn aan elkaar gegeven en laten we elkaar ook vasthouden. Oefenen in samenleven, oefenen in vergeving, oefenen in liefde. Je bent van harte welkom.