Goede werken


Filippenzen 1:6: “Ik ben er zeker van dat Hij die het goede werk in u begonnen is het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. ”

Wat een troostrijke woorden. Er is een goed werk in ons bezig. Een werk dat door God is begonnen en dat Hij ook gaat voltooien. Geen halfbakken werk doet God in ons. Voortdurend is Hij met een ieder van ons bezig om ons te leren te worden die we mogen zijn, sterker nog, die we bedoeld zijn te zijn. In het boek van de Psalmen wordt gezegd: “Al voor de moederschoot heb ik u gekend.” Wij zijn geen product van het toeval, maar een welbewust creatie van God, die met een doel in dit leven zijn gekomen.

Tegen de dag van Christus Jezus schrijft Paulus. Daarmee bedoelt hij het moment dat Jezus terugkomt, want dat verwachtte hij in zijn tijd. Voor ons heeft het tot op heden betrekking op het moment van ons sterven. Dat kan onverwacht komen en steeds is de vraag of we dan klaar zijn. Paulus stelt ons gerust. Jezus zelf zal zorgen dat we klaar voor het moment dat er gekeken wordt wat wij van het leven gemaakt hebben. Dat slaat ons niet van onze verantwoordelijkheid, want Jezus kan dat alleen doen wanneer wij openstaan voor zijn hulp. Een mooie gedachte voor Advent om over na te denken.