Goed besluit nemen


Wijsheid 7: 7: “Ik heb derhalve gebeden en er werd mij inzicht gegeven. Ik heb gesmeekt en de geest van de wijsheid kwam tot mij.”

Wanneer je in de wereld kijkt, dan kun je vaak denken: “Is er niemand die wijs is of hier een oplossing voor heeft?” Denk maar aan problemen in de politiek of het klimaat. In de Bijbel zijn verschillende boeken die wijsheid als thema hebben. Wijsheid is iets anders dan kennis of verstand. Het is inzicht hebben in mensen en situaties en daar de beste antwoorden en oplossingen bij hebben. Salomo was een koning die bovenmate wijs was en hij kwam met bijzondere oplossingen in moeilijke kwesties. Wij komen allemaal in situaties terecht waarbij van ons een beslissing wordt gevraagd. Met de informatie die je hebt zul je een besluit moeten nemen. Je weet de toekomst niet, je weet niet hoe een ander reageert en toch moet je een besluit nemen. Juist dan is gebed van belang. Bidden om wijsheid, om inzicht om de juiste beslissing te kunnen nemen. De Bijbel vertelt vaak hoe mensen dat inzicht hebben ontvangen en dat geldt ook voor ons vandaag. Neem de proef maar eens op de som. Moet je een moeilijke beslissing nemen, bidt dan om wijsheid en je zult beter in staat zijn om een goed besluit te nemen.