Getuigen


1 Korintiërs 15: 4b-6: “Hij is opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften, en dat Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de Twaalf. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn, hoewel sommigen zijn gestorven. ‘”

Getuigen van de opstanding. Het zijn er volgens Paulus ruim 500. Hij wil maar zeggen dat je het zelf kunt onderzoeken en navragen. Je hoeft hem niet te geloven, maar er zijn veel anderen die Jezus ook gezien hebben nadat Hij was verrezen. Dat is voor ons nu 2000 jaar geleden en misschien minder geloofwaardig. Waarom? We geloven ook onze geschiedenis waar we niet bij zijn geweest en dat door soms een enkeling is opgeschreven. De 4 evangeliën getuigen afzonderlijk van de opstanding en het leven van Jezus.

De afgelopen 2000 jaar zijn er niet alleen getuigenissen van de ruim 500 die het gezien hebben, maar er zijn duizenden getuigenissen van mensen die Jezus in de geest, via visioenen en dromen, gezien hebben. Daarnaast de verhalen van ervaringen die voor mensen zo reëel waren, dat ze er hun leven voor hebben gegeven. Dat is doorgegaan tot op de dag van vandaag. Nog steeds worden boeken vol geschreven van getuigenissen dat Jezus leeft. We hoeven niet zover weg te zoeken. De mens naast je in de kerk, de gelovige die je kent, ze hebben allemaal een ervaring die voor hen maatgevend is voor hun geloof in God. Hoe mooi is dit getuigenis om met elkaar te delen. Bevraag elkaar maar eens.