Geheim


Kolossenzen 1: 26: “Om het geheim te verkondigen dat verborgen was voor alle eeuwen en alle generaties, maar dat nu is geopenbaard aan zijn heiligen.”

Paulus bedoelt dat Jezus komst verborgen was in de Joodse geschiedenis. Er zou een Messias komen, maar wanneer en hoe hij eruit zou zien en wat hij zou doen, was onbekend. Er was wel een verwachting, maar geen duidelijkheid over het hoe en wanneer. Nu is Jezus gekomen en is Hij bekend geworden onder zijn  heiligen. Hiermee verwijst Paulus naar de christenen die tot geloof zijn gekomen. Is Jezus nu niet gekomen voor de andere mensen? Zeker wel, maar die zien dat nog niet. Dat is de missie van de kerk om Jezus bekend te maken aan alle mensen die Hem nog niet kennen. We noemen dat wel missionair zijn. Het spreken over je geloof, de blijdschap die je erin ervaart, de vrede die je erin hebt gevonden en de hoop die je hebt op de toekomst.

Jezus kwam op aarde om zich bekend te maken aan alle mensen en die opdracht heeft de kerk nog steeds. Die opdracht heeft elke gelovige, om getuigenis te geven van wat je beweegt en waar je zo blij van wordt in je geloof. Dat is niet zieltjes winnen voor de kerk, maar anderen de mogelijkheid geven God te ontdekken, ook te mogen ervaren wat jou zo blij maakt.