Gaven


1 Korintiërs 12: 4 en 11: “Er zijn verschillende gaven, maar slechts een Geest. Alles is het werk van een en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil. ”

Het woord gaven komt in de Bijbel voor bij mensen die iets bijzonders hebben. Jezus had de gave om mensen te genezen. Paulus had de gave om het woord te verkondigen. Zo zijn er ook nu mensen met bijzondere gaven, net zoals in het begin van de Bijbel. Ook nu zijn er mensen die de gave van genezing hebben, of wijsheid of om bijzondere woorden van God te spreken, wat we wel profetie noemen.  In sommige delen van de kerk is men daarmee bekend en andere delen van de kerk helemaal niet. De “gewone” kerkganger heeft er meestal niet van gehoord of kennis van. Toch heeft God ook in onze tijd aan de gelovigen bijzondere gaven gegeven. Ook in onze gemeenschap zijn er gelovigen die bijzondere gaven hebben ontvangen. Ze ontvangen soms een bijzonder woord van God, ze ‘zien’ beelden die iets vertellen over wat er mogelijk gaat gebeuren, ze ontvangen een Bijbelwoord of lied voor iemand anders dat precies op dat moment nodig is voor die persoon. Vreemd? Misschien wel, maar het is nog vreemder dat we onbekend zijn met deze gaven die God wil geven, zoals in dit Bijbelgedeelte zo expliciet staat. De vraag is misschien wel of het onbekend is of dat we het niet geloven. Bij het laatste kan het ook niet functioneren in de gemeenschap. Een goed moment om je er eens in te verdiepen.