Eenheid


Jesaja 66: 18 “Maar Ik kom om alle volken en talen te verzamelen: zij zullen komen en mijn glorie zien.”

De profeten in het oude testament spreken vaak over de tijd dat er éénheid onder de volken zal zijn en dat vrede over deze aarde komt. Wij verlangen er allemaal naar. Toch begint vrede en éénheid in het klein in onze eigen geloofsgemeenschap, in onze familie, buurt en vereniging. De komst van Jezus bracht opnieuw de mogelijkheid om zo met elkaar te leven. Op veel plaatsen zie je dat ook. Wanneer we de weg van Jezus navolgen, dan gaan we anderen verstaan, worden we verenigd over talen heen. Wanneer we de Geest van God in ons toelaten wordt het mogelijk om Gods glorie in de ander te zien, zoals deze ook Gods glorie in mij gaat zien. In manifestaties zoals de Jongerendagen zie je dit gebeuren. Het kan ook dicht bij huis, in onze eigen kring van zoekende gelovigen.