Disclaimer / Privacyverklaring / Cookies


Motto website

De gebruiker staat centraal, niet de aanbieder van de informatie en/of zijn organisatie. www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/hhart-maarssen is een initiatief van de Heilig Hart van Jezus – Maarssen en heeft ten doel om informatie te verstrekken aan en over de parochie.

Redactie: Het beheer en de invulling van de website is gedelegeerd aan een redactiecommissie .

Inhoud: De inhoud van www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/hhart-maarssen wordt enerzijds gevormd door eigen materiaal en informatie. Anderzijds bestaat een deel van de inhoud uit informatie, afbeeldingen, linken en websites van derden.

Reageren? Heeft u vragen of opmerkingen over www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/hhart-maarssen dan kunt u contact opnemen met de webmaster.

DISCLAIMER / COPYRIGHT

Auteursrechten
Het is niet toegestaan om de inhoud of delen van de inhoud (teksten en/of afbeeldingen en/of broncode) te kopiëren, op te slaan, te gebruiken of te verspreiden c.q. openbaar te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie..
Op werken van derden blijft het daarvoor geldende auteursrecht van kracht.

Voorwaarden en het gebruik van de website
Op het bezoeken en gebruiken van deze website zijn een disclaimer en privacyverklaring van toepassing. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de inhoud van de bovengenoemde documenten.

PRIVACYVERKLARING

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt en eventueel als zodanig aan derden ter beschikking gesteld. www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/hhart-maarssen onderkent het belang van een verantwoorde omgang met gebruikersgegevens. Persoonlijke gegevens zullen zo zorgvuldig mogelijk worden verwerkt en beveiligd.
Door gebruik te maken van de website van www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/hhart-maarssen gaat u akkoord met deze ‘Privacyverklaring’.

Websites van derden
www.stjandedoper-vechtenvenen.nl bevat links en informatie van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die middels dergelijke links met deze website verbonden zijn.

Wijzigingen
www.stjandedoper-vechtenvenen.nl/hhart-maarssen behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze ‘privacyverklaring’.

Gebruik van cookies

www.stjandedoper-vechtenvenen.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd.
Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.
Via deze website worden ook cookies geplaatst van derden: van Google om de bezoeken te analyseren zodat de website kan worden verbeterd aan het gebruik, van YouTube om video’s te laten zien en van Facebook voor de integratie van onze Facebook pagina. Google, YouTube en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens hen verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Overige juridische informatie

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.
Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Vragen

Voor vragen over uw gegevens en of hulp bij het aanpassen of verwijderen van uw gegevens kunt u contact opnemen met www.stjandedoper-vechtenvenen.nl. Dit doet u door contact op te nemen met de webmaster.