Nog te classificeren


Dood en opstanding

1 Korintiërs 15: 54 en 55: “En wanneer dit vergankelijke met onvergankelijkheid is bekleed en dit sterfelijke met onsterfelijkheid, dan zal het woord van de Schrift in vervulling gaan: De dood is verslonden, de zege is behaald! Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel?” Een filosoof heeft […]


Broers en zussen

1 Korintiërs 15: 48 en 49: “Zoals die eerste mens van aarde zijn alle aardse mensen, zoals de hemelse mens zullen alle hemelsen zijn. En gelijk wij het beeld van de aardse hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens. ” Alle mensen worden op dezelfde […]


Hoop

1 Korintiërs 15: 19 en 20: “Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar zo is het niet! Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. ” Wanneer je Jezus volgt en je denkt […]


De kelk

De Kelk van Alphons Ariëns: Na de studietijd werd hij in 1886 kapelaan in Enschede. Hij stichtte er door de ernstige sociale wantoestanden de R.K. Werkliedenvereeniging (3 november 1889), die de kiem was waaruit de katholieke arbeidersbeweging (KAB), later Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) gegroeid is. Voor de vorming van de […]


Feestelijke familieviering

16 februari 2020 is er om 10.00 uur een feestelijke familieviering. In onze wereld is het belangrijk om goed met anderen samen te leven. Jezus heeft ons dat al voorgedaan, voor Jezus hoort iedereen erbij. Wij nodigen dan ook iedereen uit om de familieviering samen te vieren, hoe jong of […]


27 jan: zorg voor elkaar

Nehemia 8: 8-10 “Zij lazen uit het boek van Gods wet voor, legden het uit en verklaarden de betekenis, zodat allen de lezing verstonden. Vervolgens zeiden Nehemia, de landvoogd, Ezra, de priester en Schriftgeleerde: ‘Deze dag is aan Jahwe, uw God, gewijd. U mag dus niet treurig zijn en niet […]