Inspiratie


Ik Ben

Exodus 3: 14 “Toen sprak God tot Mozes: `Ik ben die is.’ En ook: `Dit moet gij de Israëlieten zeggen: Hij is zendt mij tot u.” Mozes wil graag weten wat de naam van God is en het antwoord is “Ik Ben.” God die er altijd en overal is van […]


gerechtigheid

Genesis 15: 5 en 6 “Hij leidde hem naar buiten en zei: `Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt.’ En Hij verzekerde hem: `Zo talrijk wordt uw nageslacht. Abram geloofde Jahwe, en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan.” Veel mensen raken in hun leven teleurgesteld. […]


lijden

Deuteronomium 26: 7b “En Jahwe heeft ons verhoord en zich onze vernedering, ons zwoegen en onze verdrukking aangetrokken.” Er is veel lijden in deze wereld. In het groot vaak zo overweldigend dat we er weinig mee kunnen. In het klein vaak zo dichtbij en onuitsprekelijk. Is God degene die ons […]


vasten plannen

Jezus Sirach 27: 6 “De vrucht van de boom laat het werk van de kweker zien: zo toont de berekening de plannen in het hart van een mens.” Zijn de plannen die wij hebben goed voor anderen of alleen voor onszelf? Wordt wat wij willen meer of juist niet? De […]


gezalfd

1 Samuel 26: 7-9. “David en Abisai kwamen in de nacht bij het leger aan en daar lag Saul in het wagenkamp te slapen. Zijn lans stond bij zijn hoofdeinde in de grond gestoken; Abner en zijn mannen lagen in een kring om hem heen. Toen zei Abisai tot David: […]


vertrouwen

Jeremia 17: 7-8. “Gezegend is hij die op Jahwe vertrouwt, en zich veilig weet bij Hem. Hij is een boom aan een rivier met wortels tot in het water Hij heeft geen last van de hitte, zijn bladeren blijven groen. Een tijd van droogte deert hem niet, hij blijft vrucht […]


Elke dag een nieuwe kans

Jesaja 6: 6-8. “Een van de serafs vloog op mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar had genomen, hij raakte er mijn mond mee aan en sprak: `Zie, nu zij uw lippen heeft aangeraakt, is uw zonde verdwenen, en uw schuld bedekt.’ Daarop […]


roeping?

Jeremia 1: 4-5. “Het woord van Jahwe kwam tot mij: Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit; voordat ge geboren werd, bestemde Ik u voor Mij; als profeet voor de volken heb Ik u aangewezen.” Leven wij een leven om het leven of hebben we een […]


20 jan: Gods Liefde

Jesaja 62: 1 “Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen, uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust, totdat zijn heil straalt als een gloed en zijn redding als een brandende toorts.”   God kent geen rust totdat alle mensen Hem hebben leren kennen. Dat klinkt misschien vreemd, want […]


13 jan: Doop van de Heer

Jesaja 40:11 “Als een herder zal Hij zijn kudde weiden; in zijn arm brengt Hij de lammeren samen en draagt ze aan zijn borst terwijl Hij de ooien voortleidt.” Jezus vertelde het verhaal van de goede herder omdat Hij die herder zelf was. Zijn doop, die we deze week gedenken, […]