Inspiratie


Israël

Jeremia 31:8: “Ik haal hen terug uit het noorden; van het einde der aarde breng Ik hen bijeen, ook de blinden en lammen, de zwangere en barende vrouwen. In dichte drommen keren zij terug.” In de tijd dat Jeremia dit schreef, was het volk Israël in ballingschap gegaan naar Babylon. […]


Goed besluit nemen

Wijsheid 7: 7: “Ik heb derhalve gebeden en er werd mij inzicht gegeven. Ik heb gesmeekt en de geest van de wijsheid kwam tot mij.” Wanneer je in de wereld kijkt, dan kun je vaak denken: “Is er niemand die wijs is of hier een oplossing voor heeft?” Denk maar […]


Schepping van de mens

Genesis 2: 18 en 22: “Jahwe God sprak: Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past. Daarna vormde Jahwe God uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, een vrouw, en bracht haar naar de mens.” […]


Gaven

Numeri 11 :25: “Toen daalde Jahwe neer in een wolk, sprak tot hen en legde een deel van de geest die op Mozes rustte, op die zeventig oudsten. En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij, maar later hebben zij het niet meer gedaan.” De Geest van God kwam […]


Rechtvaardigheid

Wijsheid 2: 12: “Laten wij de rechtschapene belagen, want hij is ons tot last en hij verzet zich tegen wat wij doen. Hij verwijt ons overtredingen van de wet en hij beschuldigt ons ervan dat wij afwijken van wat wij geleerd hebben.” Mensen die goed doen kunnen niet vanzelfsprekend rekenen […]


Vertrouwen

Jesaja 50: 7: “De Heer Jahwe staat mij bij; daarom kom ik niet bedrogen uit; daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen, ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.” God heeft ons zelf verantwoordelijk gemaakt voor onze daden en Hij lost onze problemen niet op. Hoe je […]


Moed houden

Jesaja 35: 4a: “Zegt tot allen die radeloos zijn: `Houdt moed, weest niet bang, hier is uw God.” Waar is God? Dat is voor veel mensen de vraag wanneer ze de ellende zien in deze wereld. Als er een God was, dan zou er niet zoveel ellende zijn. Is dat […]


Geboden

Deuteronomium 4: 1 “Luister dan, Israël, naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer, en handel daarnaar. Dan zult gij leven en bezit gaan nemen van het land dat de Heer, de God van uw vaderen, u schenkt.”  De 10 geboden, de wet moest door Israël nauw gevolgd worden. […]


Belofte

Jozua 24: 16 en 17: “Het volk antwoordde: `Wij denken er niet aan, de Heer te verlaten en andere goden te dienen. De Heer, onze God, heeft ons en onze vaderen uit Egypte geleid, uit het slavenhuis. Hij heeft voor onze ogen grote tekenen verricht en ons beschermd op al […]


Inspiratie bij De Morgenster

Dit najaar hoopt De Morgenster in Vinkeveen weer te kunnen starten met een aantal ontmoetingen en graag maken zij het aanbod bij u kenbaar. Op dinsdag 28 september 2021 geeft Angela Strubbe een presentatie over Gezinsbuddy in de Ronde Venen. U wordt geïnformeerd en geïnspireerd over de stichting Gezinsbuddy en hun […]