Inspiratie


Eerlijke handel

Amos 8: 4 -7 “Hoort dit, gij die strikken spant voor de armen om de misdeelden in het land te verdelgen, gij die redeneert: ‘Wanneer is de nieuwe maan voorbij? Dan verkleinen wij de efa, dan verhogen wij de prijs en bedriegen wij met een vervalste weegschaal. Dan kopen wij […]


Afgoden

Exodus 32: 8 “Ze zijn nu al afgeweken van de weg die Ik hun had voorgeschreven: ze hebben een stierenbeeld gemaakt, ze buigen zich daarvoor neer, ze dragen er offers voor op en schreeuwen: Israël, dit is de god die u uit Egypte heeft geleid.” Afgoden zijn er in vele […]


Raadsbesluit

Wijsheid 9: 13 en 14 “Welke mens immers kent Gods raadsbesluit of wie bevroedt wat de Heer wil? Want armzalig is het denken van de stervelingen en wankel zijn onze overwegingen.” Het leven is vaak complex. Wat ons overkomt kunnen we soms moeilijk plaatsen en roept allerlei vragen op. We […]


Nederig

Wijsheid 3:17 en 18: “Wat gij doet, mijn zoon, doe dat met zachtheid en gij zult meer bemind worden dan iemand die geschenken geeft. Hoe hoger gij staat, des te kleiner moet gij u maken, en gij zult genade vinden bij de Heer.” Jezus waste de voeten van zijn leerlingen […]


Eenheid

Jesaja 66: 18 “Maar Ik kom om alle volken en talen te verzamelen: zij zullen komen en mijn glorie zien.” De profeten in het oude testament spreken vaak over de tijd dat er éénheid onder de volken zal zijn en dat vrede over deze aarde komt. Wij verlangen er allemaal […]


Profeten

Jeremia 38: 5 en 6: “Koning Sidkia antwoordde: `Goed, hij is in uw macht; ik kan niet tegen u op.’ Toen grepen ze Jeremia en wierpen hem in de put van prins Malkia, in het kwartier van de wacht; aan touwen lieten ze hem neer. In de put stond wel […]


Onderzoeken

Wijsheid 18: 6 en 7: “Men doet er niets aan af, men voegt er niets aan toe: de wonderdaden van de Heer zijn niet te doorgronden. Als een mens is uitgedacht, staat hij nog aan het begin, en als hij ermee ophoudt ziet hij nog geen uitweg.”   Wanneer je […]


IJdelheid

Prediker 2:21 en 22: “Want heeft iemand door zijn kennis en wijsheid moeizaam iets gepresteerd, hij moet het toch overlaten aan een ander die er niets voor gedaan heeft. Ook dat is ijdel, onzinnig. Wat heeft een mens dan aan zijn gezwoeg, aan al zijn zorgen en tobben onder de […]


Voorbeden

Genesis 18:23 en 25: “Abraham trad op Hem toe en zei: `Wilt Gij werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen? Zoiets kunt Gij toch niet doen: de rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven! Dan zou het de rechtvaardigen vergaan als de boosdoeners; dat kunt Ge toch niet doen! […]


Bezoek

Genesis 18: 1-3: “Eens verscheen Jahwe aan Abraham bij de eik van Mamre, toen Abraham op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent […]