Inspiratie


Hemels Jeruzalem

Openbaringen 21: 10 en 11: “En hij bracht mij in de geest op een zeer hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde, stralend van de heerlijkheid Gods: zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis.” Jeruzalem is een bijzondere […]


Tranen

Openbaringen 21: 3 en 4: “Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: “Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en […]


Menigte

Openbaringen 7: 9: “Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand.” De apostelen kregen de opdracht om het evangelie te […]


Hemel

Openbaringen 5: 11 en 12: “En terwijl ik keek, hoorde ik de stem van talloze engelen rondom de troon en de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizenden en duizenden duizendtallen; en zij riepen luid: “Waardig is het Lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en […]


Nieuwe schepping

2 Korintiërs 5: 17 en 18a: “Zo is dus wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen. En dit alles komt van God.” Overal op de wereld zijn we druk met het milieu. Het gaat niet goed met deze aarde en de schepping […]


Levenslessen

1 Korintiërs 10: 6 en 12: “Deze gebeurtenissen zijn een les voor ons, opdat wij niet, zoals zij, slechte dingen zouden begeren. Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt.” De Bijbel staat vol met verhalen die een levensles inhouden. Het gaat over mensen, over hun goede […]


Voorbeelden

Filippenzen 3: 17: “Broeders en zusters, volgt mij na en houdt hen voor ogen die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb.” Voorbeelden helpen ons om onze weg te vinden. Dat begint met onze vader en moeder, opa en oma en dat gaat door met leerkrachten en […]


Woorden

Romeinen 10: 8: “Neen, zegt de Schrift, het woord is vlakbij, het is in uw mond, het is in uw hart, het woord namelijk van het geloof, dat wij verkondigen.” Woorden vinden om van je geloof te getuigen. Woorden om iemand duidelijk te maken wat geloof voor je betekent of […]


Getuigen

1 Korintiërs 15: 4b-6: “Hij is opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften, en dat Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de Twaalf. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn, hoewel sommigen zijn gestorven. ‘” Getuigen van […]


Liefde

1 Korintiërs 13: 13: “Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste.” Dit is de slotzin van misschien wel het bekendste gedeelte uit de brieven van Paulus. Het gaat over het hoofdstuk van de liefde, dat bij veel bruiloften wordt voorgelezen. Alles […]