Inspiratie


Wonderlijk

Handelingen 5: 14, 15 “Steeds meer gelovigen sloten zich aan bij de Heer; grote groepen mannen, zowel als vrouwen. Men bracht zelfs de zieken op straat en legde ze neer op bedden en draagbaren in de hoop dat, als Petrus voorbijging, tenminste zijn schaduw op een van hen zou vallen.” […]


Pasen!

Handelingen 10: 40,41 “God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de doden was opgestaan.” Pasen! De dag […]


Pamzondag

Jesaja 50: 4 “De Heer Jahwe heeft mij als een leerling leren spreken, om uitgeputte mensen bij te kunnen staan. Met een woord wekt Hij mij in de morgen, in de morgen wekt Hij mijn oor om als een leerling toe te horen.” Op deze palmzondag komt Jezus als een […]


Zie, iets nieuws ga Ik maken

Jesaja 43: 18 en 19a “Klampt u niet vast aan wat vroeger gebeurd is en geeft niet al uw aandacht aan wat eens is geschied; Zie, iets nieuws ga Ik maken, het is al aan het kiemen, weet gij dat niet?”   Soms gebeuren er dingen in je leven die […]


veertig

Jozua 5: 10 en 11 “Terwijl de Israëlieten in Gilgal gelegerd waren, vierden zij het paasfeest op de veertiende dag van de maand, in de avond, in de vlakte van Jericho. En daags na Pasen, juist op die dag, aten zij ongezuurd brood en geroosterd graan dat uit het land […]


Ik Ben

Exodus 3: 14 “Toen sprak God tot Mozes: `Ik ben die is.’ En ook: `Dit moet gij de Israëlieten zeggen: Hij is zendt mij tot u.” Mozes wil graag weten wat de naam van God is en het antwoord is “Ik Ben.” God die er altijd en overal is van […]


gerechtigheid

Genesis 15: 5 en 6 “Hij leidde hem naar buiten en zei: `Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt.’ En Hij verzekerde hem: `Zo talrijk wordt uw nageslacht. Abram geloofde Jahwe, en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan.” Veel mensen raken in hun leven teleurgesteld. […]


lijden

Deuteronomium 26: 7b “En Jahwe heeft ons verhoord en zich onze vernedering, ons zwoegen en onze verdrukking aangetrokken.” Er is veel lijden in deze wereld. In het groot vaak zo overweldigend dat we er weinig mee kunnen. In het klein vaak zo dichtbij en onuitsprekelijk. Is God degene die ons […]


vasten plannen

Jezus Sirach 27: 6 “De vrucht van de boom laat het werk van de kweker zien: zo toont de berekening de plannen in het hart van een mens.” Zijn de plannen die wij hebben goed voor anderen of alleen voor onszelf? Wordt wat wij willen meer of juist niet? De […]


gezalfd

1 Samuel 26: 7-9. “David en Abisai kwamen in de nacht bij het leger aan en daar lag Saul in het wagenkamp te slapen. Zijn lans stond bij zijn hoofdeinde in de grond gestoken; Abner en zijn mannen lagen in een kring om hem heen. Toen zei Abisai tot David: […]