Catechese: Gebedsboekje


De kinderen van de Jeugd Catechese hebben tijdens de catechese bijeenkomst van 3 febr j.l. hard gewerkt. Ze hebben hun ‘Eerste gebeden’ boekje geknutseld. Het thema was: Jezus leert ons bidden.