Brood en wijn


1 Korintiërs 11: 26: “Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.”

De eucharistie is misschien wel het grootste mysterie in de kerk en gelijktijdig de grootste zegen. Mysterie omdat we niet goed begrijpen hoe de woorden die de priester tijdens de consecratie uitspreekt, het brood in het Lichaam van Jezus verandert en de wijn in het Bloed van Jezus. Het zijn echter de woorden die Jezus zelf uitspreekt en die door de apostel Paulus letterlijk herhaalt worden. Er zit ook een opdracht aan vast. Blijft dit doen! Niet een keer of soms, maar steeds weer. Hoe je het ook uitlegt en welke theologische woorden je er ook aan wijdt, het blijft een geheim dat we alleen in geloof kunnen gaan begrijpen. De grootste zegen omdat Jezus in Brood en Wijn steeds weer onder ons aanwezig is. Dat voedt ons geloof, ons denken en doen en bouwt mee aan de kerk en een betere wereld. Die zegen is niet beperkt tot de mensen die daadwerkelijk aan de communie deelnemen. Wij zijn een lichaam en wanneer we de communie ontvangen, dan worden we daar zelf mee gevoed, maar ook de kerk wordt er mee gevoed en indirect deze hele wereld.

Waarom die woorden dat we zijn dood verkondigen via de communie? Omdat Hij daadwerkelijk is gestorven en toch leeft en terugkomt. Het is het levende brood dat eeuwig leven geeft.