avondwake


Een AVONDWAKE is een korte gebedsdienst op de vooravond van de afscheidsviering in de kerk. Deze viering kan in bijzondere situaties ook thuis, in een verzorgingshuis of in de aula van een uitvaartverzorging gehouden worden. Een  avondwake kan zowel een strikt formeel karakter hebben als een geheel eigen invulling krijgen. Dat is sterk afhankelijk van uw keuze en de wens van de overledene. De viering kan worden verzorgd door een priester(waar mogelijk) , een pastor of medeparochianen die daartoe opgeleid zijn of deel uitmaken van de Nabestaanden Contact groep.

 

Waarom zou u kiezen voor een Avondwake?

Hoe te handelen als u een Avondwake wilt houden?

Wat kost een Avondwake? 

Een Avondwake kost € 250,–

De avondwake bestaat uit het gebruik van de kerk of apsis, een gebedsviering met een voorganger (in samenspraak met u opgesteld) en na afloop de gelegenheid de familie te condoleren.