Avondwake…waarom?


Waarom zou u kiezen voor een Avondwake?

Een avondwake stelt u en uw naasten in de gelegenheid in stappen naar het laatste afscheid toe te leven. In een avondwake is meer ruimte tot een persoonlijke invulling dan bij een uitvaart, die sterker gebonden is aan liturgische regels. In een avondwake kan iemand iets lezen, een ritueel verrichten of gebruik maken van beeld en geluid. Een koor van de parochie kan de avondwake ondersteunen. De mogelijkheden tot  gebruik van CD’s is groter dan bij de uitvaartdienst. Uiteraard respecteren we het karakter van de viering.  De mensen van de avondwake weten wat haalbaar en passend is.

Uw inbreng geeft de viering een heel persoonlijk karakter en biedt steun in het rouwproces.

Een avondwake biedt mensen die niet aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart gelegenheid om hun deelneming in gebed en medeleven te betonen.