Alphons Ariëns


Alphons Ariëns was pastoor te Maarssen van 1908 tot 1926.

Geboren te Utrecht op 26 april 1860, overleden te Amersfoort op 7 augustus 1928

Ariëns volgde van 1870 tot 1876 het gymnasium te Rolduc. Hij volgde hier ook het tweejarig filosoficum. Hij studeerde van 1878 tot 1882 theologie op het aartsbisschoppelijk seminarie te Rijsenburg en werd in 1882 tot priester gewijd met dispensatie voor zijn jonge leeftijd. Zijn theologiestudie te Rome (1882-1885), aan de Dominicaanse universiteit Minerva, rondde hij af met een promotie. Zijn driejarig verblijf in Italië vormde zijn persoonlijkheid ook in sociale zin. Hij woonde bij voorkeur in de arme volkswijken van Rome en vertoefde op Sicilië om de situatie van de arbeiders in de zwavelmijnen te leren kennen en bezocht in Turijn de priester Don Bosco, wiens sociale activiteit hem in Nederland tot overeenkomstige initiatieven zou inspireren.

bron: Ariëns Comitë

Zijn bevlogenheid met de minderbedeelden en de inspiratie die hij zijn medegelovigen meegaf zijn heden ten dage nog een grote bron van diaconale activiteiten.

Vele straten, pleinen, scholen en verenigingen dragen zijn naam met ere.