Afscheid Jaap van Putten


Aan het eind van de plechtige Eucharistie viering van 1e Paasdag, nam Jaap van Putten afscheid als acoliet en koster. Ui de handen van kardinaal Eijk ontving hij de bijzondere Willibrord penning.

De VAR publiceerde hier op donderdag 8 april j.l. het volgende stuk over:  Lees hier het VAR NIEUWS

De gehele geloofsgemeenschap bedankt Jaap voor zijn jarenlange toewijding en trouw en wensen hem nog vele gezonde en gezegende jaren toe !