‘Het goede dat ons verbindt…’


St. Bonifatius, het H. Doopsel toedienend (boven) en zijn marteldood (onder), uit het Sacramentarium van Fulda (ca. 975)

 

Bonifatius is de Engelse missionaris aan wie Breukelen en Woerden hun kerstening te danken hebben. In 720 preekte en doopte hij onder de Friezen, de toenmalige bewoners van dit gebied. Hij wijdde hun offerplaatsen aan de heilige apostel Petrus en daar getuigen nog steeds de Pieterskerk te Breukelen en de Petruskerk te Woerden van. Dankzij Bonifatius vieren Breukelen en Woerden in 2020 al voor de 1300ste keer Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerst. Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.

 

In 2016 heeft Wijk bij Duurstede uitgebreid stil gestaan bij de landing van Bonifatius in Dorestad in 716, toen bracht hij namelijk voor het eerst een bezoek aan ons land. In navolging hierop staan de gezamenlijke kerken in Breukelen en Woerden in 2020 stil bij de tweede komst van Bonifatius naar Utrecht en ommelanden in 720. Dit bezoek duurde behoorlijk langer en was dankzij diverse factoren succesvoller, het heeft hier echte sporen nagelaten. De geschiedenis van Bonifatius in Breukelen en Woerden voegt zo iets toe aan de bekende verhalen van zijn eerste veertig levensjaren als wetenschapper in Crediton en omgeving (Engeland), zijn grote levenswerk als kerkhervormer in Fulda en omgeving (Duitsland) en zijn noodlottige levenseinde in 754 in Dokkum (Friesland). Vertegenwoordigers uit deze steden zullen dan ook enkele programmaonderdelen van ons herdenkingsjaar bijwonen.

Bonifatius verdient in Utrecht een grotere plek naast de in Nederland meer bekende Willibrord, niet in de laatste plaats omdat hij gezien wordt als de grondlegger van een verenigd Europa.

Onze herdenking Bonifatius 720 – 2020 wil op uiteenlopende wijzen deze missionaris in het licht zetten en aandacht geven. Want net als andere monniken moet hij zich veel moeite getroost hebben om zijn ideaal te realiseren: veel meer mensen de boodschap brengen van Gods nabijheid in Jezus Christus en de vreugde en troost van zijn Evangelie.

 

Al in 2017 zijn wij als vertegenwoordigers van allerlei christelijke kerken in onze dorpen samen gekomen om ons op dit ‘jubileumjaar’ voor te bereiden. Te beginnen vanaf Pasen is er een gevarieerd programma rondom Bonifatius toen en nu, met als thema ‘het goede dat ons verbindt’. In de komende parochiebladen willen we u steeds een aantal activiteiten melden zoals deze dan in Breukelen en/of in Woerden gaan plaatsvinden. De eerste aanzet vindt u al in deze ‘One’ op de pagina van Breukelen. We nodigen (jo)u van harte uit om er kennis van te nemen en uiteraard meer nog: mee te denken en deel te nemen!

namens ons breed Bonifatiuscomité,

jos van os