Herinvoering coronamaatregelen

Naar aanleiding van de oplopende corona besmettingen  wordt door de Nederlandse Bisschoppen gevraagd een aantal corona maatregelen, die al eerder golden, weer opnieuw toe te passen in de kerk.

De koorden aan de banken zijn al blijven hangen in de kerk, maar we vragen u om overal de 1,5 m afstand aan te houden. Ook willen wij u vragen om weer een mondkapje te dragen wanneer u zich verplaatst in de kerk. Dus bij binnenkomst en uitgaan van de kerk en tijdens de communie uitreiking. In de bank kunt u het mondkapje afdoen.