Woensdag 11 december 19.00 uur Taizéviering


Op woensdagavond 11 december zal een Taizéviering worden gehouden, als voorbereiding op het Kerstfeest. Het thema van deze viering zal zijn: “Om vrede en recht te stichten….”, naar de toekomstverwachting die doorklinkt in hoofdstuk 11 van de profeet Jesaja. In deze viering komen we samen om biddend en zingend ons voor te bereiden op de komst van God in de gedaante van het kind Jezus.

Taizé-vieringen zijn gebedsdiensten, waarin er, naast gezamenlijke, korte gebeden en het luisteren naar een lezing uit de Schrift, veel ruimte is voor meditatieve zang en voor stiltes voor persoonlijk gebed.

Het koor “Eigen Wijs” zal ons in deze viering voorgaan in de zang. De viering begint om 19 uur.

U bent van harte welkom!