Vormsel


Bij het vormsel wordt de gedoopte geheiligd door de gave van de heilige Geest. Het is een herbeleving van de doop waarbij de vormeling zich meer bewust is van het geloof in zijn/haar leven.

De voorbereidingen van het vormsel worden met alle jongeren uit de hele St Jan de Doper parochie gedaan. TIjdens deze voorbereidingsperiode zijn twee ouder informatieavonden en een avond ‘geloofswinkelen’ waarbij de aanstaande vormelingen met hun ouders door de kerk kerk lopen. In de kerk liggen op verschillende plekken spreuken, bijbeluitspraken en geloofsattributen. De jonger maken een keuze uit de verschillende spreuken en of citaten en gaan daar dan met andere jongeren en hun ouders over in gesprek.

De voorbereiding op het vormsel met de jongeren zullen vanaf 2019 in een nieuw jasje worden gestoken. We nodigen de jongeren uit voor een vormsel weekend op en zaterdag en zondag waarbij we het weekend afsluiten met een eucharistieviering die mede door de jongeren zelf in elkaar is gezet. Tijdens dit weekend komen alle aspecten van het vormsel voorbij in de vorm van een spel, beleving en ervaring.

Klik hier voor de uitnodigingsbrief mei 2018

Vormsel voor volwassenen

Alle gedoopten kunnen het Vormsel ontvangen. Zij, die op volwassen leeftijd (volledig) opgenomen willen worden in de R.K. Kerk, kunnen zich wenden tot één van de leden van het pastorale team.

 

 

 

Meer info op de Parochie site.