Voorzorgsmaatregelen om verantwoord bijeen te komen in de kerk


Hervatten van de kerkelijke vieringen in H Hart van Jezuskerk Vinkeveen

 Voorzorgsmaatregelen om verantwoord bijeen te komen in de kerk

  • De aanvangstijden van de vieringen binnen onze parochie zijn, zoals mgr. Woorts aangeeft, aangepast. In onze H. Hart van Jezusgeloofsgemeenschap vieren wij zaterdagavond om 19.00 uur!
  • Voor deelname aan de kerkelijke vieringen vanaf zaterdag 13 juni geldt een maximum aantal van 30 personen; wanneer een cantor en organist, een lector, koster, misdienaar of acoliet en uiteraard de voorganger er zijn, is er dus ruimte voor 25 kerkgangers.
  • Wilt u de Eucharistie viering op zaterdagavond bijwonen, dan dient u zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat; José v Leest . Dit kan tot woensdagmorgen 12.00 uur telefonisch 0297-261375 of via e-mail: secretariaat@heilighartvinkeveen.nl(Melden zich meer kerkgangers dan is toegestaan, dan komen de ‘boventalligen’ op een lijst voor deelname de eerstvolgende viering.)
  • Om aanwezig te zijn dient u volgens de landelijke richtlijnen goed gezond te zijn; bij twijfel: blijf thuis! Bij het aanmelden wordt naar uw gezondheid geïnformeerd.
  • Bij de ingang van de kerk is desinfecterende gel of zeep aanwezig. U wordt verzocht uw handen te reinigen voordat u gaat plaatsnemen.
  • In de kerk zijn aangegeven plaatsen (dus mogelijk niet uw ‘vaste plaats’); directe verwanten mogen bij elkaar plaatsnemen, alle overige op tenminste 1,5 meter afstand.
  • Vanaf zaterdag13 juni in Vinkeveen en zondag 14 juni, Sacramentsdag, wordt in de kerken tijdens de Eucharistieviering weer de Communie uitgereikt aan de kerkgangers; wel gebeurt dit volgens strikte, voorgeschreven regels.            Gelieve uw handen opnieuw te reinigen met desinfecterende gel, met een flesje dat u zelf bij zich heeft.
  • Na afloop van de vieringen kan er geen ontmoeting zijn bij koffie/thee in de kerk..

Het zal voor ons allen aanpassing vragen en dat moet wennen. Makkelijk zal het allemaal niet zijn; alleen wanneer we samen goed door deze ‘(her)startfase’ heen komen, komt er op termijn steeds meer ruimte voor de terugkeer naar de ‘normale situatie’. We hopen van harte dat het, hoe onwerkelijk het voor ons allemaal ook is, lukken mag om in onderlinge zorg en betrokkenheid en veilig voor iedereen zo toe te werken naar een toekomst voor en met allen, waarin we weer vrij- en voluit kunnen vieren…

Zoals het steeds klinkt ‘Alleen samen verslaan we het coronavirus’, zo brengen we alleen samen, in onderlinge wijsheid en afstemming, ons kerkzijn weer tot leven, onze parochie weer tot bloei.

Mogen we zo delen in de Geestkracht van het Pinkstergetuigenis.

uw pastores