Voor elkaar, met elkaar, onbetaald, onbetaalbaar………Dank vrijwilligers!!


Op zaterdag 15 juni werd weer het jaarlijks Heilig Hartfeest gevierd met een mooie eucharistieviering en daar na een gezellig samenzijn in de rondgang om het hoofdaltaar. Het Heilig Hart feest is ons feest voor  parochianen en vrijwilligers. Vrijwilligers zijn zo belangrijk voor onze geloofsgemeenschap; zonder deze vrijwilligers geen geloofsgemeenschap.

Ieder van de vrijwilligers is actief op z’n eigen manier. De één een paar uurtjes, de ander wat meer. De één doet het rustig, de ander heeft haast. We hebben de doeners en de denkers. Iedere vrijwilliger zet zich in met z’n eigen talent. Dit jaar werden 3 vrijwilligers speciaal in het zonnetje gezet: Cees Heemskerk die al 50 jaar actief als collectant in onze geloofsgemeenschap en het echtpaar Sien en Koos Vermaas ; Sien is actief in de zieken-senioren commissie, regelt het vervoer voor parochianen die graag gehaald en gebracht willen worden naar de kerk en is ook collectant. Haar man Koos is de duizendpoot van onze geloofsgemeenschap. Hij heeft inmiddels de taak van verdeling van parochiebladen overgedaan en ook als acoliet is hij gestopt, maar daarnaaast is Koos toch ook weer koster geworden en als je Koos om hulp vraagt staat hij nog altijd voor ons klaar.

Voor elkaar, met elkaar, onbetaald, onbetaalbaar……………………. Dank jullie wel!!!

Voor meer foto’s klik hier.