Verruiming aantal aanwezigen bij kerkviering


De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor het aantal van 30 aanwezigen bij vieringen. Deze verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben.
Voor ons betekent dat dat wij maximaal 90 kerkbezoekers per viering mogen ontvangen.
De huidige covid cijfers vragen nog wel steeds voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft “kerkelijk leven op anderhalve meter” gelden met ook de regels van hygiëne en het aanmelden of registeren voor het bijwonen van de vieringen.

We zien u graag weer bij onze eucharistievieringen op zaterdagavond 19.00 uur!