Uitvaart


In geval van overlijden is het eerste aanspreekpunt de uitvaartondernemer. Hij of zij zal vragen of u wilt dat de uitvaart in één van onze kerken plaatsvindt. In dat geval zal de uitvaartondernemer contact opnemen met het centraal secretariaat.
Zij zullen met het pastoraal team overleggen wie de viering voor zal gaan. De voorganger zal contact met u opnemen.

 

Tarieven


Uitvaartviering 600
Uitvaartviering, eigen voorganger en zonder koor 500
Uitvaartviering in kapel verzorgingshuis 300
Uitvaartviering uitsluitend begraafplaats/crematorium 500
Avondwake * 100
Kerkelijk afscheid * 350

*Avondwake: hiervan is sprake als er op de daaropvolgende dag van begrafenis of crematie een kerkelijke uitvaartviering plaatsvindt.

*Kerkelijk afscheid: hiervan is sprake als er om een viering in de kerk verzocht wordt op de dag/avond voorafgaand aan de dag van de begrafenis of crematie en er geen verdere kerkelijke viering is.