Taizé vieringen


Taizé vieringen

Een vorm van gebedsviering, welke de laatste jaren populair is geworden, in eerste instantie vooral onder jongeren, en later bij de “oudere” jongeren, is de Taizé-viering. Taizé is een klein dorpje in midden Frankrijk. Tijdens de 2de wereldoorlog vestigde daar zich Frère Roger. Na de oorlog begon hij daar oorlogsvluchtelingen op te vangen en ontstond er een oecumenische gemeenschap van mannen. Op Paaszondag 1949 verbonden deze mannen zich officieel tot een oecumenische broedergemeenschap. Hierin leven zij celibatair en eenvoudig. Tegenwoordig zijn er in Taizé ca. 100 broeders en ontvangen zij daar jaarlijks duizenden bezoekers, pelgrims, veelal jonge mensen uit verschillende werelddelen. Wat deze jongeren gemeen hebben is dat zij zoeken naar een doel voor hun leven en een zoektocht houden naar “vertrouwen in God”. Hoewel er veel jongeren naar Taizé komen, zijn er ook bijeenkomsten met ouderen vanaf 30 jaar tot ouder dan 65 jaar.

Kenmerkend voor Taizévieringen is de aandacht voor zang, meditatie en persoonlijk gebed. In onze geloofsgemeenschap hebben we enkele malen per jaar een gebedsviering in de traditie van Taizé, in ieder geval in de adv

entstijd en in de Goede Week.

Ook is er in 2016 een initiatief ontwikkeld om eens per maand, op de laatste zondag van de maand, in oecumenisch verband in de Ronde Venen en Abcoude een Taizéviering te houden, steeds in een andere kerk. In april 2018 zal deze Taizéviering in onze kerk worden gehouden.