Reserveren voor het bijwonen van de Eucharistieviering


Vieren volgens de R.I.V.M. richtlijnen.

Volgens de richtlijnen van het R.I.V.M. zijn vanaf 1 juli 2020 weer meer aanwezigen dan 30 personen bij de eucharistievieringen toegestaan. De aantallen worden bepaald door de grootte van het kerkgebouw met inachtneming van de 1,5 m afstand. Voor onze eucharistieviering  op zaterdagavond 19.00 uur betekend dat er geen beperkingen zullen zijn voor het aantal kerkbezoekers .

Vanuit het R.I.V.M. is voorgeschreven dat reserveren nog steeds is gewenst ivm controle op aanwezigheid indien er later tóch een corona uitbraak mocht komen.

Bij voorkeur kunt u zich telefonisch aanmelden voor de Eucharistieviering op zaterdagavond 19.00uur, tot woensdag 12.00 uur via tel nr 0297-261375

of t/m zaterdag 11.00 uur via mailadres secretariaat@heilighartvinkeveen.nl

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om te reserveren dan kunt u zich vóór de viering op zaterdagavond bij de koster aanmelden die bij de ingang onder de toren van de kerk zal staan

Tijdens de vieringen gelden nog steeds dat de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.

U bent van hart welkom !