Oecumenen/IKO


Tweemaal per jaar, in de bidweek voor de eenheid van de christenen in januari en in de week van de vrede in september, worden er in het weekend oecumenische vieringen gehouden, samen met de protestantse gemeente “De Morgenster”. Dit zijn Woord- en Gebedsvieringen, waarbij de dominee en een lid van ons pastorale team samen voorgaan. In januari is de viering in de Morgenster, in september in de kerk van het H.Hart van Jezus.

In 2016 een initiatief ontwikkeld om eens per maand, op de laatste zondag van de maand, in oecumenisch verband in de Ronde Venen en Abcoude een Taizéviering te houden, steeds in een andere kerk. In april 2018 is deze Taizéviering in onze kerk  gehouden.