Lokale DCR


Diocesane Caritas Raad, locatie Vinkeveen.

Kortweg DCR, oorspronkelijk ontstaan uit de Parochiële Caritas Instelling ( PCI ). De naam PCI, die haar ontstaan vond in het zogenaamde Armenbestuur,  wordt nu gebruikt als overkoepelende naam voor de gezamenlijke DCR-en.

Na de fusie van de parochies heeft iedere geloofsgemeenschap, naast een Locatie Raad (voorheen kerkbestuur), ook een  lokale DCR.

De DCR wil vanuit de katholieke geloofsgemeenschap geraakt door het Evangelie van Jezus Christus gestalte geven aan de opdracht van de R.K. kerk om bondgenoot te zijn met de armen.

Zij wil dienstbaar zijn aan de sociaal maatschappelijke noden die te maken hebben met de zorg voor onze naaste, met leefbaarheid, welzijn en sociaal maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid,  van personen en groepen in onze samenleving.

Wat betekent dit nu eigenlijk?

De DCR wil mensen helpen die in financiële nood zijn geraakt en die bij andere instanties buiten de boot dreigen te vallen. Dat doen we onder andere door financiële en/of materiële ondersteuning te verlenen,  dit kan ook in samenwerking met het Servicepunt .  Verder huisbezoeken te doen bij mensen die zich eenzaam of alleen voelen om ze te laten voelen dat ze er ook bij horen, dit ongeacht hun maatschappelijke status of levensovertuiging.

Tevens kunnen instellingen die ondersteuning nodig hebben omdat er wegens bezuinigingen geen extra uitgave gedaan kunnen worden, voor kleinschalige projecten bij de DCR aankloppen.

Instellingen als bijvoorbeeld: De Buurtkamer, Voedselbank, Zonnebloem, Zieken en bejaarden commissie , inloophuis Het Anker , het Hospitium en Mariaoord.

Hoe kom je in contact met de leden van de DCR ?

Via een telefoontje naar het secretariaat Kerklaan 2 tel. 0297-261375 met het verzoek om een van de DCR leden contact op te laten nemen.

Via een briefje in de brievenbus van Kerklaan 2  3645 EV Vinkeveen geadresseerd aan de DCR.

Met een mail aan; dcr.vinkeveen@gmail.com

Via het Servicepunt De Ronde Venen, Herenweg 63 3645 DG Vinkeveen

Na zo’n bericht zal een van de DCR leden zo spoedig mogelijk  contact met u opnemen.