Kinderen < 12


3 tot 4x per jaar worden er familievieringen gehouden. De gezinnen waarvan hun mailadres bekend is binnen de geloofsgemeenschap worden dan speciaal voor deze viering uitgenodigd. Vaak worden deze vieringen gekoppeld aan communicanten en/of vormelingen met een voorstelviering. Zij kunnen dan ook een verhaal of voorbeden of een gedicht voorlezen. Deze vieringen worden vaak met en door ouders in elkaar gezet.

Het kan ook zijn dat er tijdens de  eucharistieviering  een kinderwoorddienst wordt gehouden. Dat is bijvoorbeeld altijd met Palmpasen.

Op de vrijdagmiddag voorafgaand op Palmpasen kunnen kinderen in de pastorie palmpaasstokken komen maken. met deze palmpaasstokken lopen de kinderen dan tijdens de viering een kleine optocht.  Na het evangelie worden de kinderen uitgenodigd voor de kinderwoorddienst waar het lijdensverhaal  dan vanuit de kijk/kinderbijbel wordt voorgelezen en uitgelegd.