In Memoriam Theo Kooijman


Op 2e kerstdag overleed een van onze markantste parochianen, TheoKooijman.

Gedurende meer dan 35 jaar was Theo hét aanspreekpunt

van onze geloofsgemeenschap wat betreft kerkzaken.

Samen met zijn vrouw Map zorgde Theo voor het reilen en zeilen

in de pastorie en in de kerk.

Hij was koster, beheerder van de gebouwen, zat in het toenmalige kerkbestuur van de Hart van Jezusparochie en recent in de locatieraad van onze geloofsgemeenschap.

Theo was de techneut, wist voor bijna alle (bouw)technische problemen wel een oplossing.

Hij was ook het aanspreekpunt voor onze Vietnamese geloofsgenoten,  zorgde er voor

dat zij op de afgesproken dagen en tijden in onze kerk terecht konden. Samen met Map was hij altijd beschikbaar, het manusje-van-alles, op bijna elk uur van de dag.

Na een niet zo lang ziekbed is Theo op 26 december naar zijn Schepper teruggekeerd.

Wij zijn hem zeer dankbaar voor alles wat hij voor onze geloofsgemeenschap heeft betekend en wensen hem de vredige rust toe die hij verdient.

Namens de hele geloofsgemeenschap: Theo bedankt!

De locatieraad en de pastoraatsgroep.