‘Heiligen’ – wat ‘ver-beeld-en’ wij ons wel?


In de Bijbel spreekt God meerdere keren krachtig uit dat wij van Hem geen beeld(en) mogen maken.  Hoe zouden we dat ook kunnen? Immers: God maakt de mens, ook ons dus; ‘naar Gods beeld en gelijkenis’. God is eerst, wij volgen.

Zo is het ook met ‘heilig’: ‘Quoniam Tu solus sanctus’ – zingt het Gloria de Bijbel na: Gij alleen zijt de Heilige. Toch zijn mensen door de tijden heen ook medemensen ‘heilig’ gaan noemen; wie naar menselijke maatstaven dicht aansluit bij het goede, het goddelijke, kan zelfs ‘heilig worden verklaard’. En zo is er ook veel van het goddelijke ‘ver-beeld’. Vanuit de woord- en schriftcultuur die vanaf de late Middeleeuwen breed toegankelijk werd, is er vaak met bevreemding op deze ontwikkelingen gereageerd. Toch prijzen we ons in de r.k. traditie gelukkig dat we kunnen spreken van ‘heiligen’: zij hebben altijd een voorbeeldfunctie gehad, waren -en zijn vaak nog- bron van bezieling. Zij leren ons dat geloven niet boven-menselijk is, juist binnen handbereik. Daarbij kunnen we zelfs wel wat meer ‘verbeelding’ gebruiken!

Samen in gesprek over ‘allerheiligen’ en ‘allerzielen’, welkom!

Plaats en tijd:

donderdagmiddag 25 oktober  14.30 – 16.30 uur  r.k. kerk Mijdrecht/Wilnis;

donderdagavond   25 oktober  20.00 – 22.00 uur  r.k. kerk Vinkeveen;

dinsdagmiddag     30 oktober   14.30 – 16.30 uur  r.k. kerk Kockengen;

dinsdagavond       30 oktober   20.00 – 22.00 uur  r.k. kerk Breukelen.

Jos van Os