Diaconie


Werkgroep Diaconie

Een onderdeel van Diaconie is de zieken- en seniorencommissie

Wat doet deze commissie:

 • Bezoek aan parochianen die deze wens uitgesproken hebben. Een telefoontje naar de voorzitter( Wim Versteeg) en die zorgt ervoor dat er een lid van de  commissie langs komt.
 •  Bij 50 jarig huwelijken wordt door een van de commissieleden het paar bezocht en krijgt een boeket bloemen overhandigd.
 • De zieke of eenzame parochianen krijgen regelmatig een kaart en ook af en toe het wekelijkse bloemetje
 • Wilt u vervoer naar de kerk dan kunt u Sien Vermaas de Zwart bellen. Zij regelt het vervoer.
 • De jaarlijkse ontmoetingsdag voor de senioren en zieken van onze geloofsgemeenschap is op de 1e zaterdag van september.  Aanvang 10 uur. Met jaarlijkse ontmoetingsdag voor de zieken- en senioren krijgen de zieken een boeket bloemen. Ook de  huiskamers van de verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen zo’n boeket. Zij worden niet vergeten.
 • Met Kerstmis en Pasen krijgen de zieken ook een attentie. Dat kan bloemen of  fruit zijn.
 • In het voorjaar wordt altijd jaarlijkse uitje georganiseerd. Jaren lang is de Keukenhof bezocht. In 2018 zal in juni het uitje worden verzorgd naar zandsculpturen.Hiervoor worden mensen persoonlijk benaderd en uitgenodigd voor een dagje uit.  Vrijwilligers zorgen voor het vervoer .Klik hier voor meer foto’s
 • Een paar keer per jaar wordt er vergaderd en dan worden alle jaarlijkse activiteiten besproken. en vastgelegd in de notulen.
 • Jaarlijks krijgen de parochianen vanaf 80 jaar een kerst- en nieuwjaarsgroet .

Het wekelijkse bloemetje van betrokkenheid en saamhorigheid gaat uit van de pastoraatsgroep

Wekelijks mag een parochiaan het bloemetje van betrokkenheid en saamhorigheid ontvangen.

De redenen hiervoor kan zijn:

 • een parochiaan is heel erg ziek geweest
 • een eenzame parochiaan
 • iemand zit in een moeilijke periode
 • na het overlijden van een partner
 • een geboorte van een kind
 • een 40 jarig huwelijk.

Wij zijn er als geloofsgemeenschap voor om deze parochianen te ondersteunen en dat gebeurt in de vorm van een kaart of het bloemetje. Over de keuze wordt altijd heel goed nagedacht.

Wij vermelden nooit waarom een parochiaan het bloemetje krijgt. Dit is persoonlijk en privé. Het is vaak de familie of een kennis die vraagt of een bepaalde persoon/familie een bloemetje mag krijgen.

Ik hoop dan ook van harte dat men nooit de betrokken parochiaan er op aanspreekt en er dan zijn mening of oordeel over geeft. Dit zou heel vervelend en kwetsend zijn voor de betrokken parochiaan. Voor hen is het n.l. vaak een verrassing en hebben er zelf niet om gevraagd.

Mocht u ook parochianen weten die een kaart of een bloemetje zouden mogen krijgen om bovengenoemde redenen geef dit dan door aan het secretariaat. Dit kan met een briefje in een envelop en afgeven aan het secretariaat. Wel graag de naam van de afzender op de envelop vermelden en ook de redenen. Dan kan er eventueel contact opgenomen worden.

Wij hopen als geloofsgemeenschap nog vele parochianen te mogen verblijden met dit speciale  bloemetje. Het is van harte gegund.

Contactpersonen van deze commissie:

Wim Versteeg
0297-261740
voorzitter
Anja van Senten Reurings
0297-262449
secretaris
Sien Vermaas de Zwart
0297-264059
Gerda Pothuizen – Klinkhamer
0297-264925
Ineke van de Kroef
0297-262673
Ria van Es
0297-261294