Dank je wel en goede wensen


Beste parochianen en vrijwilligers

Hartelijk dank voor ieders inzet in het afgelopen jaar. Een moeilijk en bizar jaar dat we niet licht zullen vergeten.

Een jaar waarin we de kerkdeuren voor geruime tijd voor de reguliere vieringen hebben moeten sluiten, Toch bleef ‘onder de toren’ de gelegenheid voor het branden van een kaarsje en een persoonlijk gebed.

We hebben de rituelen soms aan moeten passen aan de vereiste maatregelen. maar uiteindelijk konden we toch met een beperkt aantal kerkbezoekers blijven vieren.

De senioren commissie is blijven omzien naar ‘onze’ ouderen en alleenstaande waarbij veel creativiteit is ingezet.

Voor veel van jullie als vrijwilligers heeft dit ‘corona-jaar’ extra inzet gevraagd en flexibiliteit. Daar zijn we jullie allemaal erg dankbaar voor.

Dit jaar geen Nieuwjaars bijeenkomst en een gezellig samenzijn, maar we hopen elkaar in het nieuwe jaar weer snel te kunnen zien onder de normale omstandigheden.

We wensen iedereen en hun naasten een heel gezond en gelukkig 2021 !

Namens locatieraad en pastoraatgroep,

Frank Paul Ruwiel, Ben Turkenburg, Bert van Asselen, Johan Pauw, Anja van Senten en Margriet Pierrot

Sybil vd Maat, Annemarie Hermsen, Corrie Rijk en Astrid Bastiaansen