Aanmelden voor Kerstviering en reguliere vieringen


Beste parochianen,

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 14 december jl. hebben de bisschoppen besloten om alle publieke vieringen op kerstavond te laten vervallen.

Dat betekent voor Vinkeveen dat de Nachtmis op 24 december om 21.30 uur helaas komt te vervallen.

Op 1e kerstdag zal om 10.30 uur, in tegenstelling tot wat er in de ONE vermeld staat, een Eucharistieviering zijn met monseigneur Hoogeboom als celebrant en enkele cantoren van koor Eigen Wijs.

Voor deze eucharistieviering geldt wel dat er maar maximaal 30 kerkbezoekers aanwezig mogen zijn.

Wij vragen u dan ook om zich aan te melden voor deze viering.

Aanmelden kan telefonisch of via de mail van het secretariaat : 0297-261375 of secretariaat@heilighartvinkeveen.nl tot uiterlijk woensdag 23 dec 12.00 uur.

Graag uw naam en tel nr vermelden en met hoeveel personen u komt.

Tijdens de viering gelden de inmiddels welbekende RIVM richtlijnen zo ook het dragen van een mondkapje.

 

Voor alle aankomende eucharistievieringen op zaterdagavond 19.00 uur blijft het aanmelden verplicht voor het bezoeken van de Eucharistieviering tot in ieder geval  19 januari 2021.

Ook deze aanmelding graag via het secretariaat.